Türk Eğitim Vakfı (TEV) Hakkında

Türk Eğitim Vakfı 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından kurulmuştur.

Amacı Türkiye’nin İnsan kaynağını bilgi üreten ve kullanan konuma getirmek olan vakıf, başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemektir.

Gerçekleştirdiği her faaliyette çağdaşlık, laiklik, bağımsızlık ve dürüstlük ilkelerini benimseyen TEV, 52 yılda;

  • 244.586 yurtiçi bursu ve 1905 yurtdışı burs imkanı sağlamış
  • 1 anaokulu,
  • 15 ilköğretim okulu,
  • 1 anadolu öğretmen lisesi,
  • 2 anadolu lisesi
  • 3 kız öğrenci yurdu,
  • 1 çok amaçlı toplum merkezi,
  • 1 çıraklık eğitim merkezi,
  • 1 kütüphane ve
  • 2001’den beri TEV bünyesinde olan ve üstün potansiyelli çocuklara eğitim sağlayan TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi’ni (TEVİTÖL) Milli Eğitim hizmetine sunmuştur.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hakkında

Türkiye Barolar Birliği, yargının kurucu unsuru, savunmanın temsilcisi avukatların çatı örgütüdür. 79 baro ve 125.000 avukatı temsil eden Türkiye Barolar Birliği, kamu kurumu niteliğinde bir anayasal kuruluştur.

Türkiye Barolar Birliği'nin kurulması ilk kez Ocak 1934'te İzmir'de düzenlenen Türkiye Avukatlar Kongresi'nde gündeme getirilmiş, baro temsilcilerinin 1957'de Ankara'da ve 1958'de İzmir'de gerçekleştirdikleri toplantılarda Türkiye Barolar Birliği'nin kurulmasının gerekliliği konusunda tam bir görüş birliğine varılmıştır. 7 Temmuz 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile “Türkiye Barolar Birliği”nin kurulması yasal olarak da kabul edilmiş ve ilk Genel Kurul, 9-10 Ağustos 1969 tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır.

Türkiye Barolar Birliği, avukatlık mesleğinin niteliğinin yükseltilmesi ve meslek etiğinin yaşama geçirilmesinde belirleyici bir role sahiptir. 8-9 Ocak 1971 tarihinde gerçekleştirilen IV. Genel Kurulu’nda kabul edilen “Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları” 26 Ocak 1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer aldığı üzere, tüm avukatlar bu kurallara uymakla yükümlüdür.

Bugün halâ baroların güçlendirilmesi ve savunma mesleğinin gelişmesi için özveriyle çalışan Türkiye Barolar Birliği, uluslararası platformda Türkiye'nin hukuki gelişmeleri yakından izleyebilmesi ve yapılan etkinliklerde yer alması amacıyla da faaliyet göstermektedir.

Türkiye Barolar Birliği, giderek daha ayrıntılı ve etkili hale getirmeğe özen gösterdiği çalışmalarını, ulusal ve uluslararası paneller, seminerler ve kurultaylar aracılığıyla Türk ve yabancı hukuk dünyasına duyurmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Türk Eğitim Vakfı

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 111
TEV Kocabaş İşhanı Kat: 6-7-8 PK:34394
Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

bagisprojeleri@tev.org.tr

Çağrı Merkezi: 444 0 838